Archiwum autora

Znalezione obrazy dla zapytania jezus miłosierny obraz

 1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
 2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.
 3. W środę rozpocznie się miesiąc maj – poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa Majowe w naszym kościele o godz. 16.45 – z wyjątkami: czwartek – po Mszy św. na cmentarzu, piątek po sumie odpustowej i w niedzielą po Mszy św. o godz. 9.30. Zachęcam do odprawiania Nabożeństw we wioskach przy figurkach
 4. W piątek 3 maja będziemy obchodzić  uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Zapraszam na naszą uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej – patronki naszego kościoła. Msze św. o 9.oo i o 12.00 suma odpustowa , którą odprawi i kazanie wygłosi ks. Kan. Marek Wilczewski – dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.
 5. W przeddzień odpustu – 02.05 – Msza św. na cmentarzu o godz. 18.00 – I czwartek miesiąca
 6. Zapraszam Asystę procesyjną, dziewczynki do sypania kwiatkami .
 7. Bardzo proszę druhów strażaków o pomoc w pilnowaniu porządku wokół kościoła wg następującej kolejności:

02 maja:17.00 – 21.00 – Rogowo

21.00 – 24.00 – Worowice

03 maja: 00.00 – 04.00 – Podmarszczyn

04.00 – 08.00 – Kadłubowo

08.00 – 13.00 – Nadułki

 1. Bardzo też proszę Radnych Parafialnych a Daniszewa o pomoc w pilnowaniu porządku wokół kościoła.
 2. W przeddzień odpustu – 02.05 – Msza św. na cmentarzu o godz. 18.00.
 3. W tym tygodniu przypada: I piątek – w  odpust, I sobota – nabożeństwo połączone z Nabożeństwem Majowym
 4. Za tydzień I niedziela miesiąca – wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja po Mszy Św. o godz. 30 a następnie Adoracja prowadzona przez mieszkańców Daniszewa i Malenia. Zapraszam Asystę z dziewczynkami do sypania kwiatami
 5. Próby w tym tygodniu: przed Odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. – wtorek 18.00 i przed bierzmowaniem – środa godz. 9.00
 6. W sobotę o godz. 9.00 egzamin – spotkanie przed I Komunią św. – dzieci przychodzą z rodzicami i przynoszą zeszyt do religii i zaświadczenie do katechety. Od dzisiaj można odbierać stroje komunijne.
 7. W poniedziałek, środę i sobotę kancelaria będzie czynna tylko rano.
 1. Podobny obrazWydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
 2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Zbiórka do puszek na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.
 3. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.
 4. W sobotę spotkanie – egzamin dla kandydatów do bierzmowania: o godz. 9.00 – młodzież, która chodziła i chodzi do szkół w Górze i Dzierzążni a o godz. 10.00 szkoła z Bulkowa. Kandydaci przynoszą swój indeks z opinią katechety.
 5. Dnia 24.03 organizowany jest wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Są jeszcze wolne miejsca – koszt – 40 zł. wyjazd o godz. 13.00
 6. Za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła
 7. Dziękuję za ofiarna kwiaty do Grobu Pańskiego: Kadłubowo – 330 zł.
 8. Na tegoroczną Uroczystośc Bożego Ciała proszę, aby  ołtarze przygotowały następujące wioski: Kadłubowo,  Szasty,  Piączyn i Podmarszczyn Pd. Natomiast wieniec dożynkowy proszę aby przygotowali mieszkańcy Nadułek.

Plakat Misterium Pańskiego 2019

WYJAZD NA MISTERIUM W NIEDZIELĘ 24 MARCA 2019 R. O GODZ. 13.00. ZAPISY W KANCELARII PARAFIALNEJ.

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

 1. Podobny obrazW pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem
 2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie przed I Komunią Świętą a po 11.30 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania .
 3. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 16.00, a na Gorzkie Żale po Mszy Św. o godz. 11.30.  Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczmy naszą modlitwą.
 5. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar do puszek przed kościołem na potrzeby misji.
 6. Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas, która wystartowała w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Dlatego jak co roku dzieci zachęcam do składania „jałmużny wielkopostnej”. Pomocą służą nam skarbonki przekazane przez Caritas Diecezji Płockiej, które dzieci otrzymają po Mszy św.
Witamy!

Witamy na stronie Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie.

Adres parafii:
Daniszewo 42
09-454 Bulkowo
Gmina: Bulkowo, powiat: płocki
woj. mazowieckie
dekanat: bodzanowski
tel. 24 265 20 92
e-mail:
parafia@daniszewo.pl

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
g. 8.00, 9.30, 11.30.
Dni powszednie: g. 17.00

Kancelaria parafialna:
czynna w dni powszednie
od godz. 16.00.

Losowe Foto
aniołek

Niech Was pilnują dobre aniołki!

Ranking-zagłosuj